Regulace elektronických cigaret

je jednou ze sporných částí nového protikuřáckého zákona, který se vytvořil v říjnu. Největší kontroverzi přitom vyvolává záměr omezit jejich užívání v restauracích. Panelisté se shodli, že není racionální regulovat elektronické cigarety stejně jako cigarety klasické. Obdobný názor prezentoval již dříve pro Český rozhlas ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, když řekl: "Ony ty cigarety se sice cigarety jmenují, ale cigaretami nejsou, jsou to vlastně inhalátory nikotinu pro ty, kteří to používají, takže tam z toho odpadá obtěžování okolí pasivním kouřením a podobně."

Články o škodlivosti elektronického kouření

Na semináři byly prezentovány výsledky mnoha mezinárodních studií, které se shodují v tom, že u elektronických cigaret nehrozí nebezpečí pasivního kouření. Užívání e-cigaret je prokazatelně řádově méně škodlivé, než je tomu u klasických cigaret.  Ve stejném smyslu se vyjádřila i  doktorka Eva Králíková z 1. LF UK a VFN na semináři konstatovala, že: "řešit v tuto dobu přísný zákaz e-cigaret nemá smysl." Závislosti na nikotinu se dlouhodobě nedaří úspěšně čelit, přičemž spalovaný tabák je nejhorším způsobem jeho konzumace. Naproti tomu e-cigarety "nehoří, nekouří, nepáchnou a neobsahují tisíce chemikálií. Zdravotní riziko je v jejich případě minimální - vaping je o 99,9 procent méně rizikový než klasické kouření". Téma pasivního kouření, které je hlavním argumentem Ministerstva zdravotnictví ČR, se však podle Králíkové týká pouze cigaret klasických. "Pasivní kouření u e-cigaret není důvodem k obavám," dodala. Tento postoj není překvapivý, v minulosti již opakovaně uvedla, že není možné elektronické cigarety regulovat stejně jako ty klasické. Zákon v mnoha jeho ustanoveních označila za "nesrozumitelný".

Zákaz proti smyslu zákona

"Případný výskyt nebezpečných látek je tak minimální, že nehrozí toxicita pro lidský organismus. Náplň do elektronické cigarety neboli e-liquid obsahuje propylenglykol, což je látka standardně využívaná v potravinářství i zdravotnictví," uvedl doc. Ing. Ivan Víden, CSc., z VŠCHT s tím, že výskyt potenciálně nebezpečných látek je u náplní do e-cigaret ekvivalentní jako v běžných potravinách, kosmetice a lécích. Mluvčí Komory elektronického kouření Ing. Bohdan Resler vyjádřil nesouhlas s tvrdou regulací elektronických cigaret, protože "v důsledku bere lidem možnost méně škodlivé volby. Pokud zakážeme v restauracích klasické kouření a lidé nebudou mít tuto alternativu, bude vláda vlastně podporovat kouření klasické. Nemá smysl e-kuřáky vyhánět kouřit ven s ostatními."

Po skončení semináře byla také Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny předána petice, která za dva měsíce shromáždila téměř pět tisíc podpisů od občanů České republiky, kteří protestují proti regulaci elektronického kouření. Dokument vyjadřuje především nesouhlas s omezováním užívání elektronických cigaret na veřejných místech, zejména v restauracích.