Rozdíly mezi elektronickou cigaretou a běžnou cigaretou

elektroncké cigarety Ostrava

Prodejci elektronických cigaret často označují dým vycházející z elektronické cigarety jako páru. Takové označení není přesné, protože jde ve skutečnosti o aerosol, směs pevných a kapalných částic v plynu. V elektronických cigaretách není náplň zapálena, takže aerosol neobsahuje látky vznikající hořením, jako je oxid uhelnatý, dehet, atd.. Porovnáváte-li složení tabákové a elektronické cigarety, lze obé porovnat následovně:

tabáková cigareta - před použitím - k výrobě filtru se používá acetát celulózy, k výrobě papírku např. uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý, oxid titaničitý a dusičnan draselný; dále je zde samozřejmě tabák s přidanými látkami - typický je třeba čpavek, který zlepšuje vstřebávání nikotinu (mezi oblíbené dále patří etylenglykol, různě složité cukry, aromata).

elektronická cigareta - před použitím - e-liquid v elektronické cigaretě se skládá převážně z propylengylokolu a glycerolu, nikotinu (jedná-li se o nikotinovou variantu), aromata. Viz rozbor VŠCHT jednoho z liquidů -  Je potřeba dbát na to, jaký e-liquid je používán, složení se může měnit dle receptury a typu příchutě (tzn. ve stopovém množství mohou být v e-liquidu i další látky)

tabáková cigareta - při kouření - je prokázáno více než 4000 nebezpečných látek, které do sebe kuřák inhaluje při použití tabákové cigarety

elektronická cigareta - při e-kouření - při zahřátí e-liquidu dochází k částečnému rozkladu glycerolu a propylenglykolu v náplni podle bodu varu každé z látek. Dle typu použitého e-liquidu lze ve výsledném aerosolu najít některé nebezpečné látky - např. se tak vyskytovali v japonských e-cigaretách mimo jiné mutageny glyoxal a methylglyoxal, které se v tabákovém kouři nevyskytují. V aerosolu elektronických cigaret zkoumaných na VŠCHT byl zjištěn trimethylpyrazin, který je dle zprávy nepříznivý pro zdraví kuřáka. Mezi krátkodobé účinky kouření elektronických cigaret patří zvýšení množství vydechovaného oxidu dusnatého, což je látka signalizující zánětlivou reakci v plicích. Formaldehyd, těžké kovy i některé další škodlivé látky se vyskytují jak v tabákovém kouři, tak v aerosolu elektronických cigaret. Podstatným rozdílem ovšem je koncentrace těchto látek v elektronických cigaretách. Ta je nižší než v klasických cigaretách (9 až 450krát dle , 100 až 1000krát dle ). Účinky dlouhodobého kouření elektronických cigaret jsou už dnes známé tím že zlepšují finanční stabilitu domácností a zdraví kuřáků a jeich okolí.

V současné společenské diskusi se objevuje potřeba vyvážit přínosy elektronických cigaret s jejich riziky. Na jednu stranu přechod kuřáka na elektronické cigarety vede k nulovému poškození zdraví jak u kuřáků, tak u dalších lidí vystavených aerosolu místo tabákového kouře. U některých kuřáků se při půlročním výzkumu ukázalo, že jim e-cigarety můžou nahradit běžné cigarety a na konci výzkumu běžné cigarety nekouřili.

Dále nepanuje shoda na tom, zda jsou elektronické cigarety prvním krokem ke kouření. Skupina lékařů a vědců tvrdí, že se nic takového neprokázalo a jedná se jen cestu, jak eliminovat prosazení elektronických cigaret. Později zveřejněná studie mezi více než 60000 žáky základních a středních škol v USA tento názor rozporuje: z dětí, které zkusily elektronickou cigaretu, jich chce začít kouřit dvojnásobek oproti dětem, které elektronickou cigaretu nezkusily.Ve Spojených státech tvoří pětinu kuřáků elektronických cigaret lidé, kteří nikdy nekouřili nebo přestali kouřit před více než pěti lety. Australská studie z roku 2016 říká, že počet nekuřáku (tabákových cigaret), kteří používají elektronickou cigaretu, je malý a není prokázán přestup od elektronických cigaret ke klasickým.

Vzhledem k tomu, že v elektronických cigaretách náplň nehoří, je nižší riziko požáru než u běžných cigaret (běžné cigarety způsobily např. v letech 2001 až 2016 na území České republiky celkem 8176 požárů, což je okolo 4% všech požárů vůbec; bylo při nich usmrceno 176 osob).

V několika případech došlo k výbuchu baterie elektronické cigarety a vážným poraněním kuřáků.Díky tomu že uživatelé kupují stále často nekvalitní výrobky od překupníků. Jak však konstatuje americký úřad pro požáry, na to, že nyní je v USA ca. 9,5 mil kuřáků elektronických cigaret, tak se toto riziko řadí do velmi nízkého. Od roku 2009 do roku 2016 bylo evidováno 25 těchto případů, z toho 80% vzniklo při nabíjení, pouze 8% při užívání (tedy pouze 2 případy za 5 let).

V zemích, kde jsou tabákové výrobky zatíženy vysokou spotřební daní, může být elektronická cigareta levnějším zdrojem nikotinu. Přes tvrzení některých prodejců není primárně určena pro odvykání kouření. Je určena pro kuřáky, aby mohli holdovat své zálibě jiným, ne-škodlivým způsobem.

Porovnání elektronické cigarety a tabákové cigarety - pohled paní doc. Králikové z 1. lékařské fakulty UK v Praze v rozhovoru v České televizi.

Česká vláda v roce 2015 navrhla zakázat používání elektronických cigaret všude tam, kde tabákový zákon zakazuje kouření (nově by se mělo jednat i o vnitřní prostory restaurací a barů). Doposud používání elektronických cigaret zakazují pouze vnitřní předpisy některých provozovatelů, např. Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy.

Náplň do elektronické cigarety

Náplň elektronické cigarety, tedy e-liquid, je většinou založena na propylenglykolu nebo glycerolu, případně směsi obou. Obsahuje aromatické látky, většinou buď potravinářská aromata, nebo speciálně pro tento účel vytvořená aromata tabákových příchutí. V závislosti na receptuře pak může obsahovat menší procento vody, alkoholu a organických kyselin. Při kontrole dovozců e-liquidů do Česka v roce 2016 bylo zjištěno, ze většina dovozců porušila chemický zákon při označovaní těchto produktů.

V neposlední řadě náplň může obsahovat volitelné množství nikotinu. Množství nikotinu se obvykle uvádí v miligramech na jeden mililitr, což odpovídá přibližně desetinám procent (16mg/ml = 1,6% objemových). Běžné obsahy nikotinu v komerčních e-liquidech jsou 0mg, 3mg, 6mg, 8mg, 11mg, 16mg, 18mg, 24mg. EU plánuje od roku 2016 snížit maximální obsah nikotinu v náplních na 20 mg.

Náplně do elektronických cigaret si můžete také připravit sami. Stačí si zakoupit tzv. bázi - tj. náplň bez příchuti a k tomu si můžete vybrat z několika set příchutí (aromat). Poměr míchání záleží na výrobci příchuti, a to v rozmezí 1-10%. Nejčastěji se jedná o poměr okolo 3%, tj. 9 kapek do 10 ml báze.

Náplň do elektronické cigarety

Části elektronické cigarety

Elektronická cigareta se skládá z tří funkčních částí:

  1. elektrická baterie (včetně případné řídící a regulační elektroniky s pojistkou proti přebití)

  2. atomizér/clearomizer s nádobkou pro náplň

Jako baterie se používají lithium-iontové akumulátory a pro účely elektronické cigarety se u nich uvádí typ spínání: AUTO a MANUAL. Spínání typu Auto znamená, že k sepnutí obvodu dojde při potažení z elektronické cigarety. Spínání Manual je zajištěno tlačítkem, které je třeba stisknout při potažení z elektronické cigarety.

Atomizér je část zodpovědná za odpaření náplně, která je napájena elektrickým proudem z baterie a do níž se dostává přiměřené množství e-liquidu. V současné době se jedná většinou o topnou spirálku z odporového drátu (kanthal), která je v kontaktu se savým materiálem napuštěným e-liquidem. Atomizér svoji konstrukcí a provedením zásadně ovlivňuje výslednou chuť, množství dýmu a další vlastnosti elektronické cigarety.

Novější a běžně užívané typy elektronických cigaret už používají možnost plnění e-liquidu přes nádobku v clearomizér.

Plnění elektronické cigarety

Elektronickou cigaretu, která umožňuje doplňování e-liquidu, je možné plnit z plnící lahvičky. Část, která se dá plnit e-liquidem, se jmenuje atomizér (echomizér či cartomizér), a obvykle se do ní vejde cca 1,5 ml - 10 ml e-liquidu. Náplň se následně nalije do echomizéru menším postranním otvorem. Doporučuje se plnit do 75 % kapacity.

Postupným vývojem se elektronické cigarety stále méně podobají klasickým tabákovým cigaretám. Rozměry i hmotnost se spíše zvětšují, protože podstatnějšími parametry oproti vzhledu jsou kapacita a výdrž baterie, dostatečně výkonný atomizér a optimální zásoba e-liquidu, proto není neobvyklé mít e-cigaretu výkonnější než 100W.