Osvěta kolem elektronických cigaret je něco velmi potřebného. Elektronické cigarety prokazatelně zlepšují zdraví kuřáků, kteří upustili od cigaret klasických, přesto se však stále nacházejí hlasy křičící do světa jejich zápory – které bývají tak často nepravdivé. Věřili jste jim také?


1. Elektronické cigarety obsahují nemrznoucí směsi

Mnoho e-liquidů obsahuje propylen glykol, látku uznanou za bezpečnou pro člověka jak Evropskou unií, tak americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.

Propylen glykol se skutečně přidává do nemrznoucích směsí – a to proto, aby zmírnil následky možného vypití směsi. Lidem však propylen glykol nijak neškodí.

2. Nikotin způsobuje rakovinu

Nikotin obsažený v tabáku skutečně není původcem rakoviny. To již prokázalo nesčetné množství studií vedených na toto téma. Skutečným problémem je dehet, který vzniká spalováním tabáku v běžné cigaretě.

Elektronické cigarety žádný tabák nespalují a proto jejich používáním žádné riziko rakoviny nevzniká.

3. Vapování je stejně smrtelné jako kouření běžných cigaret

Studie prokázaly, že pára vycházející z elektronických cigaret žádné škodlivé látky neobsahuje. Klasické cigarety obsahují až čtyři tisíce škodlivých látek v kouři, který produkují.

Elektronické cigarety jsou bezpečné i v případě tzv. pasivního kouření. Výpary a dým, který z nich vychází, nijak neohrožuje děti ani další lidi ve vaší blízkosti.

4. Vapování navádí ke kouření běžných cigaret

Lidé kouří z nejrůznějších důvodů a z nejrůznějších důvodů s kouřením také začali. Je prokázáno, že děti a mladí lidé jsou často ovlivňováni více svým okolím (t.j. svými rodiči, vrstevníky, atd.) Navíc je zakázáno prodávat tyto výrobky, ať už běžné či elektronické cigarety, dětem a mladistvým mladším 18 let.

Ve skutečnosti je vapování skvělou alternativou pro kuřáky cigaret, kteří se chtějí od škodlivých látek odpoutat. Snižují si tak veškerá zdravotní rizika spojená s kouřením klasických cigaret.

Tak co, slyšeli jste už o takovýchto fámách obklopujících vapování a elektronické cigarety jako takové?